Disclaimer

NutriWijzer heeft de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website www.nutriwijzer.nl besteed. Desondanks kan NutriWijzer geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op onze website. Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor directe- of indirecte schade ten gevolge van de informatie op deze website, wordt door NutriWijzer nadrukkelijk afgewezen.